Գնացուցակ

ՍՐՏԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՀԻ ՎՃԱՐՈՎԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ
 
Ի կատարումն  ՀՀ Առողջապահության նախարարի 27.հուլիս 2012թ. N1738-Ա հրամանի
Սրտաբանության ԳՀԻ ՓԲԸ կողմից հաստատված վճարովի հիմունքներով մատուցվող բժշկական ծառայությունների գները