Սրտի ռիթմի խանգարումների բաժանմունք

 

 

Սվետլանա  Վիկտորի Գրիգորյան
Սրտաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտ
Սրտի ռիթմի խանգարումների բաժանմունք
սրտաբան
պրոֆեսոր, բ.գ.դ.
բաժանմունքի վարիչ
Մ. Հերացու անվան Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի հետբուհական կրթության սրտաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր
 

 
Նաիրա Սերգեյի Նալբանդյան
Սրտաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտ
Սրտի ռիթմի խանգարումների բաժանմունք
Սրտաբան

 

 
Աննա  Միքաելի Մելքումյան
Սրտաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտ
Սրտի ռիթմի խանգարումների բաժանմունք
Սրտաբան, գիտաշխատող

 

 
Աստղիկ  Մանուկի Ջանիկյան
Սրտաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտ
Սրտի ռիթմի խանգարումների բաժանմունք
Սրտաբան

 
Լուսինե  Գեորգիի Հազարապետյան
Սրտաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտ
Սրտի ռիթմի խանգարումների բաժանմունք
Սրտաբան, բ.գ.թ., Մ. Հերացու անվան Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի հետբուհական կրթության սրտաբանության ամբիոնի ասիստենտ