Սրտային անբավարարության բաժանմունք

Սրտաբանության ԳՀԻ սրտային անբավարարության բաժանմունքը հանդիսանում է ՀՀ միակ մասնագիտացված բաժանմունքը, որը զբաղվում է սուր և քրոնիկ սրտային անբավարարությամբ հիվանդների ախտածնական բուժմամբ և կանխարգելմամբ, ինչի հետևանքով սույն բաժանմունքում կատարվում է տարբեր պատճառներով, այդ թվում սրտի իշեմիկ հիվանդության, սրտի ռիթմի խանգարումների, հիպերտոնիկ հիվանդության,  բնածին և ձեռքբերովի արատների, դիլատացիոն կարդիոմիոպաթիաների, սրտամկանի բորբոքային հիվանդությունների և ոչսրտային պատծառներով զարգացած սուր և քրոնիկ սրտային անբավարարությամբ ամենածանր և դեղորայքային բուժման նկատմամբ ռեֆրակտեր (համառ) հիվանդների բուժօգնությունը, ինչպես նաև հիվանդության հետագա կանխարգելումը, որը չի կարող համապատասխանորեն իրականացվել այլ սրտային բաժանմունքներում:

 

 
Լիանա  Ռազմիկի Թումասյան
Սրտաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտ
Սրտային անբավարարության բաժանմունք
սրտաբան
բաժնի գիտական ղեկավար, բ.գ.դ.
Սրտաբանության ԳՀԻ գիտական քարտուղար

 

 

Թամարա  Գեորգիի Համազասպյան
Սրտաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտ
Սրտային անբավարարության բաժանմունք
Սրտաբան, բ.գ.թ.
գիտական աշխատող

 

 
Աննա Էնդելի Ստեփանյան
Սրտաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտ
Սրտային անբավարարության բաժանմունք
սրտաբան
գիտական աշխատող

 

 
Կարինե  Գուրգենի Նիկողոսյան
Սրտաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտ
Սրտային անբավարարության բաժանմունք
սրտաբան
գիտական աշխատող

 
Սուսաննա Վաթինյան
Սրտաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտ
Սրտային անբավարարության բաժանմունք
սրտաբան
գիտական աշխատող