Ինֆարկտային բաժանմունք

Բաժանմունքը հիմնադրվել է 1971 թ.
Բաժնի գիտական ղեկավար`ակադեմիկոս Կառլեն Գրիքորի Ադամյան
Բաժանմունքում իրականացվում է `
Սրտամկանի ինֆարկտի ախտորոշում /այդ թվում թրոպոնին թեսթի միջոցով/, ինչպես նաև սրտի տրանսթորաքալ և  ներկերակրափողային ուլտրաձայնային  հետազոտություն, սթրես-էխոկարդիոգրաֆիա, հոլտեր-մոնիտորինգ:
Անհետաձգելի օգնություն և բուժում ժամանակակից մեթոդներով /այդ թվում թրոմբոլիտիկների ներերակային ներարկում/,ինչպես նաև սրտի ժամակավոր ռիթմավարի տեղադրում,պլևրալ և պերիկարդիալ խոռոչների պունկցիա, կորոնարոգրաֆիա և ստենտավորում /ըստ ցուցվածության /:
 
 

 

Կառլեն  Գրիգորի Ադամյան
Սրտաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտ
Սրտաբան, բ.գ.դ, պրոֆեսոր, ԳԱԱ ակադեմիկոս, ՀՀ ԱՆ գլխավոր սրտաբան
տնօրենի գլխավոր խորհրդական գիտության գծով
Ինֆարկտային բաժնի գիտական ղեկավար, Մ. Հերացու անվան Երևանի Պետական
Բժշկական Համալսարանի հետբուհական կրթության սրտաբանության ա  մբիոնի վարիչ

 

 

 

 

Սուրեն  Գերասիմի Ներսիսյան
Սրտաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտ
Ինֆարկտային բաժանմունք
սրտաբան
բաժանմունքի վարիչ

 

 

 
Արամ Լևոնի Չիլինգարյան
Սրտաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտ
Ինֆարկտային բաժանմունք
Սրտաբան, բ.գ.դ.
գիտական աշխատող

 

 

 
Սողոմոն  Իգնատի Վարդանյան
Սրտաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտ
Ինֆարկտային բաժանմունք
Սրտաբան, բ.գ.թ.

 

 

 
Լուսինե  Գերասիմի Թունյան
Սրտաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտ
Ինֆարկտային բաժանմունք
Սրտաբան, բ.գ.թ., Մ. Հերացու անվան Երևանի
Պետական Բժշկական Համալսարանի հետբուհական
կրթության սրտաբանության ամբիոնի ասիստենտ

 

 

 

 

 
Արման Միշայի Բախտիկյան
Սրտաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտ
Ինֆարկտային բաժանմունք
Սրտաբան

 

 

 

 

Շողիկ Կամոյի Պետրոսյան
Սրտաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտ
Ինֆարկտային բաժանմունք
Սրտաբան